ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 156) 08 มี.ค. 61
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม (อ่าน 155) 08 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 109) 27 ก.พ. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม (อ่าน 105) 27 ก.พ. 61
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม (อ่าน 106) 27 ก.พ. 61
คู่มือ SGS สำหรับครู (อ่าน 1519) 07 ต.ค. 58
คู่มือนายทะเบียนSGS (อ่าน 2356) 29 ก.ค. 58
ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อ่าน 1219) 18 ก.ค. 57
ใบกิจกรรม การพัฒนาทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 1078) 11 ก.ค. 57
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 1857) 30 ต.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 (อ่าน 1141) 09 ต.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 วันที่ 8 ตุลาคม 2556 (อ่าน 826) 09 ต.ค. 56
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 12689) 29 มิ.ย. 56
E-mail โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร (อ่าน 955) 21 พ.ค. 56
สอบ O-NET (อ่าน 951) 29 ม.ค. 56
ปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2556 (อ่าน 841) 29 ม.ค. 56
ระบบเกรดออนไลน์ (อ่าน 1208) 10 ต.ค. 55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (อ่าน 1351) 08 ต.ค. 55
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 4213) 27 ส.ค. 55
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 996) 11 มิ.ย. 55