ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
ประกาศโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
คู่มือ SGS สำหรับครู
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม วิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ม.6 (1725/4) 03 ก.ค. 56
กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ม.5/2 (805/4) 03 ก.ค. 56
กิจกรรมร่วมสนุก วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6/1 (1990/40) 28 พ.ค. 56
ตัวอย่างข้อสอบ การสร้างเว็บเพจ ม.6 (1257/1) 27 พ.ค. 56
สวัสดีครับชาวจอมศรีพิทยาคารทุกคน (2133/5) 26 ก.พ. 55
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา